หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ราคา Samsung

ยี่ห้อ / รุ่น
J-marts
TGFoneBig CLotusราคากลางอัพเดตมาแล้ว
ซ่อนรูป มือถือ
Samsung Galaxy Tab 7.7 16GB ( ซัมซุง Galaxy Tab 7.7 16GB )
Samsung Galaxy Tab 7.7 16GB
คะแนนโหวต 8.7
17,900 ราคาคงที่

17/10/2555
17,900 ราคาคงที่

17/10/2555
17,900 ราคาคงที่

17/7/2555
-16,050 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Wave 3 S8600 ( ซัมซุง Wave 3 S8600 )
Samsung Wave 3 S8600
คะแนนโหวต 8.9
9,900 ราคาคงที่

1/10/2555
9,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--9,050 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Wave Y S5380 ( ซัมซุง Wave Y S5380 )
Samsung Wave Y S5380
คะแนนโหวต 7.9
4,790 ราคาคงที่

1/10/2555
4,790 ราคาคงที่

17/10/2555
--3,900 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy Y S5360 ( ซัมซุง Galaxy Y S5360 )
Samsung Galaxy Y S5360
คะแนนโหวต 8.1
4,490 ราคาคงที่

17/10/2555
4,490 ราคาคงที่

17/10/2555
4,490 ราคาคงที่

17/7/2555
4,480 ราคาคงที่

17/7/2555
3,950 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy R i9103 ( ซัมซุง Galaxy R i9103 )
Samsung Galaxy R i9103
คะแนนโหวต 8.5
15,900 ราคาคงที่

17/7/2555
---15,900 ราคาคงที่

17/7/2555
 112 วัน
Samsung Galaxy S Plus i9001 ( ซัมซุง Galaxy S Plus i9001 )
Samsung Galaxy S Plus i9001
คะแนนโหวต 8.5
12,900 ราคาคงที่

1/10/2555
12,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--11,850 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G 16GB ( ซัมซุง Galaxy Tab 10.1 3G 16GB )
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G 16GB
คะแนนโหวต 8.5
18,900 ราคาคงที่

1/10/2555
18,900 ราคาคงที่

17/10/2555
17,900 ราคาคงที่

17/7/2555
-17,150 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G 16GB ( ซัมซุง Galaxy Tab 8.9 3G 16GB )
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G 16GB
คะแนนโหวต 8.2
15,900 ราคาคงที่

1/10/2555
15,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--14,590 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy Tab P1000T ( ซัมซุง Galaxy Tab P1000T )
Samsung Galaxy Tab P1000T
คะแนนโหวต 8.7
14,900 ราคาคงที่

1/10/2555
14,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--13,450 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010 ( ซัมซุง Galaxy Tab Wi-Fi P1010 )
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010
คะแนนโหวต 8.3
9,900 ราคาคงที่

1/10/2555
9,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--8,950 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy 551 i5510 ( ซัมซุง Galaxy 551 i5510 )
Samsung Galaxy 551 i5510
คะแนนโหวต 8.3
5,900 ราคาคงที่

17/7/2555
5,900 ราคาคงที่

17/7/2555
--5,900 ราคาคงที่

26/7/2555
 103 วัน
Samsung Candy II S3850 ( ซัมซุง Candy II S3850 )
Samsung Candy II S3850
คะแนนโหวต 7.9
3,990 ราคาคงที่

1/10/2555
3,990 ราคาคงที่

17/10/2555
--3,590 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy SL 4GB ( ซัมซุง Galaxy SL 4GB )
Samsung Galaxy SL 4GB
คะแนนโหวต 8.3
9,900 ราคาคงที่

1/10/2555
9,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--9,200 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy S II i9100 ( ซัมซุง Galaxy S II i9100 )
Samsung Galaxy S II i9100
คะแนนโหวต 8.9
17,500 ราคาคงที่

1/10/2555
17,500 ราคาคงที่

17/10/2555
17,500 ราคาคงที่

17/7/2555
17,500 ราคาคงที่

17/7/2555
15,190 ราคาลดลง 60 บาท จากราคาเดิม 15,250 บาท

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Champ 2 SIM E2652W ( ซัมซุง Champ 2 SIM E2652W )
Samsung Champ 2 SIM E2652W
คะแนนโหวต 7.7
2,590 ราคาคงที่

17/10/2555
2,590 ราคาคงที่

17/10/2555
-2,990 ราคาคงที่

17/7/2555
2,250 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy Gio S5660 ( ซัมซุง Galaxy Gio S5660 )
Samsung Galaxy Gio S5660
คะแนนโหวต 8.1
6,700 ราคาคงที่

1/10/2555
6,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--6,290 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy Mini S5570 ( ซัมซุง Galaxy Mini S5570 )
Samsung Galaxy Mini S5570
คะแนนโหวต 8.2
4,990 ราคาคงที่

1/10/2555
4,990 ราคาคงที่

17/10/2555
--4,450 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy Cooper S5830 ( ซัมซุง Galaxy Cooper S5830 )
Samsung Galaxy Cooper S5830
คะแนนโหวต 8.4
7,900 ราคาคงที่

1/10/2555
7,900 ราคาคงที่

17/10/2555
-7,900 ราคาคงที่

17/7/2555
7,200 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Google Nexus S ( ซัมซุง Google Nexus S )
Samsung Google Nexus S
คะแนนโหวต 8.5
-14,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--14,900 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Wave II S8530 ( ซัมซุง Wave II S8530 )
Samsung Wave II S8530
คะแนนโหวต 8.5
8,900 ราคาคงที่

1/10/2555
8,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--7,790 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
ยี่ห้อ / รุ่น
J-marts
TGFoneBig CLotusราคากลางอัพเดตมาแล้ว
ซ่อนรูป มือถือ
Samsung E2530 ( ซัมซุง E2530 )
Samsung E2530
คะแนนโหวต 7.0
2,200 ราคาคงที่

1/10/2555
2,200 ราคาคงที่

17/10/2555
--1,990 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Punch 2 Sims ( ซัมซุง Punch 2 Sims )
Samsung Punch 2 Sims
คะแนนโหวต 7.4
2,990 ราคาคงที่

20/8/2555
2,990 ราคาคงที่

17/10/2555
--2,250 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy Tab P1000 ( ซัมซุง Galaxy Tab P1000 )
Samsung Galaxy Tab P1000
คะแนนโหวต 8.3
14,900 ราคาคงที่

1/10/2555
14,900 ราคาคงที่

17/10/2555
--13,450 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Wave 723 S7233E ( ซัมซุง Wave 723 S7233E )
Samsung Wave 723 S7233E
คะแนนโหวต 8.3
5,590 ราคาคงที่

1/10/2555
5,590 ราคาคงที่

17/10/2555
--4,990 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung E2152 ( ซัมซุง E2152 )
Samsung E2152
คะแนนโหวต 8.6
1,800 ราคาคงที่

20/8/2555
1,790 ราคาคงที่

17/10/2555
--1,250 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Squash C5010 ( ซัมซุง Squash C5010 )
Samsung Squash C5010
คะแนนโหวต 6.8
3,190 ราคาคงที่

17/10/2555
3,190 ราคาคงที่

17/10/2555
--3,190 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Wave 525 S5253 ( ซัมซุง Wave 525 S5253 )
Samsung Wave 525 S5253
คะแนนโหวต 7.9
4,590 ราคาคงที่

1/10/2555
4,590 ราคาคงที่

17/10/2555
--4,050 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Galaxy 5 i5503 ( ซัมซุง Galaxy 5 i5503 )
Samsung Galaxy 5 i5503
คะแนนโหวต 8.5
5,390 ราคาคงที่

20/8/2555
5,390 ราคาคงที่

17/10/2555
--4,900 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Champ C3303K ( ซัมซุง Champ C3303K )
Samsung Champ C3303K
คะแนนโหวต 7.9
1,990 ราคาคงที่

17/10/2555
1,990 ราคาคงที่

17/10/2555
1,990 ราคาคงที่

17/7/2555
-1,790 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung One TV C3510T ( ซัมซุง One TV C3510T )
Samsung One TV C3510T
คะแนนโหวต 8.2
3,990 ราคาคงที่

20/8/2555
2,990 ราคาคงที่

17/10/2555
--2,450 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Monte S5620 ( ซัมซุง Monte S5620 )
Samsung Monte S5620
คะแนนโหวต 8.8
5,490 ราคาคงที่

1/10/2555
5,990 ราคาคงที่

17/10/2555
--4,990 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Monte Bar C3200 ( ซัมซุง Monte Bar C3200 )
Samsung Monte Bar C3200
คะแนนโหวต 7.7
2,490 ราคาคงที่

20/8/2555
2,990 ราคาคงที่

17/10/2555
--2,050 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung Monte Slider E2550 ( ซัมซุง Monte Slider E2550 )
Samsung Monte Slider E2550
คะแนนโหวต 7.5
2,490 ราคาคงที่

17/10/2555
---2,490 ราคาคงที่

1/10/2555
 36 วัน
Samsung E1150 ( ซัมซุง E1150 )
Samsung E1150
คะแนนโหวต 8.6
990 ราคาคงที่

1/10/2555
990 ราคาคงที่

17/10/2555
--900 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung E1085T ( ซัมซุง E1085T )
Samsung E1085T
คะแนนโหวต 8.2
590 ราคาคงที่

1/10/2555
590 ราคาคงที่

17/10/2555
--550 ราคาคงที่

17/10/2555
 20 วัน
Samsung E1080 ( ซัมซุง E1080 )
Samsung E1080
คะแนนโหวต 7.6
590 ราคาคงที่

17/7/2555
---500 ราคาคงที่

17/7/2555
 112 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น